หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยินดีต้อนรับ ^^    

                                                                 หน้าแรก  / ประวัติหน่วย / ที่ตั้งหน่วย / ทำเนียบ ผบ.นพค.๒๒                          

         ผู้บังคับบัญชา       


พล.อ.ธารไชยยันต์   ศรีสุวรรณ

ผบ.ทสส.


พล.อ.ธงชัย    สาระสุข
ผบ.นทพ


พล.ต.กิตติพงศ์  กาญจนาคม
ผอ.สนภ.๒ นทพ.


พ.อ.เชาวลิต   พบจันอัด
ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.

______________________________

         หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา         
สำนักงานพัฒนาภาค ๑
สำนักงานพัฒนาภาค ๒
สำนักงานพัฒนาภาค ๓
สำนักงานพัฒนาภาค ๔
สำนักงานพัฒนาภาค ๕
สำนักงานทหารพัฒนา
สำนักงานสนับสนุน

  หน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค ๒  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙

                   ๘ แผนงานหลัก                    
แผนงานการสร้างเส้นทางคมนาคม
แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ
แผนงานพัฒนาชุมชนและสาถารณูปการ
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานจิตวิทยา และประชาสัมพันธ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ

 

กิจกรรมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
  


ข่าวประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.61 เวลา 0800  บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 ได้สั่งการให้ นพช.นพค.22 สนภ.2 เข้าดำเนินการสร้างโรงเรือนโคเนื้อลูกผสม โครงการพัฒนาฯประจำปี61 ณ. บ.ไผ่ล้อม ม.4 ต.อาจสามารถ อ.เมือง.จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.22 สนภ.2 นทพ.จัดวิทยากร/เจ้าหน้าที่หน่วยให้การต้อนรับนักศึกษาประชาชนและคณะครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก จำนวน 80 คน ตามกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท ในการเข้าศึกษาดูงาน  ณ   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วย

ห้วงวันที่ 1 - 3 ก.พ.61 บก.ทท (นทพ.) โดย นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล พร้อมเครื่องจักรกล สนับสนุนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ในการดำเนินงาน ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน โดยกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในสระเก็บน้ำที่ขึ้นอยู่หนาแน่น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ปรับระบบนิเวศน์ในพื้นที่ ให้เหมาะสมต่อการพัฒนากิจกรรมภายในศูนย์  ณ  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จว.สกลนคร

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการจับปลา  ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง(หนองปลาค้อเฒ่า) บ้านโพนทา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จว.นครพนม เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อปลาในราคาถูก และรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งในครั้งนี้หน่วยได้นำรถประปาสนามเคลื่อนที่ ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 6 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.22. สนภ.2 นทพ. จัดวิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิก พนักงาน ผู้นำชุมชนจาก อบต.หัวหน้า อ.ศรีมหาโพธิ์ จว.ปราจีนบุรี จำนวน 100 คนในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน   ณ   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.22 สนภ.2 นทพ.

วันที่ 6 ก.พ.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่พบปะราษฎร รวมถึงทำการตรวจติดตามกิจกรรมโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสานฯ งป.60 ณ พื้นที่ ต.นาถ่อน ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จว.นครพนม พร้อมกันนี้หน่วยได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจให้กับประชาชนในด้านการปฏิบัติงานของรัฐบาลและกองทัพ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ณ ศาลาประชาคม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จว.นครพนม ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ สทพ.นทพ. ในโอกาสตรวจงานงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงบเกษตรผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ นพค.22 สนภ.2 นทพ.

วันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22. สนภ.2 นทพ.และกำลังพลหน่วยร่วมกับ ผบ.มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง  ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ พระมหาวีเชียร วชิราวุธ ( ภูรภา ) ดร. ป.ธ.9 Ph.D ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโฆษมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2561 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. มอบพันธุ์ปลานิลและปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัวให้กับโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยปล่อยลงในบ่อปลา ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 บ่อ ซึ่งหน่วยได้มาดำเนินการขุดลอกบ่อเลี้ยงปลาในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. มอบชุดฝึกซ้อม, ลูกฟุตบอล และยาทาคลายกล้ามเนื้อ ให้กับนักกีฬาฟุตบอล เพื่อสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล “เยาวชน นทพ.คัพ” อายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ณ รร.นาแกสามัคคีวิทยา อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งหน่วยได้นำกิจกรรมออกให้บริการดังนี้

 - จัดนิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.22ฯ พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาถูก(น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ฯลฯ)

  - แจกแว่นสายตา(สำหรับอ่านหนังสือ) ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 100 อัน

  - บริการน้ำดื่มสะอาดฟรี ผลิตโดยรถประปาสนามเคลื่อนที่

ออกให้บริการ ณ รร.บ้านท่าลาด ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดชุดวิทยากร ทำการอบรมโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ณ รร.บ้านสำราญ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จว.นครพนม

วันที่ 15 ก.พ.61 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.22. สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยนำหญ้าแห้งอาหารสัตว์อัดก้อน จำนวน 80 ก้อน สนันสนุนราษฏรกลุ่มเลื้ยงโคลูกผสม ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จว.มุกดวหา

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ จำนวน 17 นาย ร่วมเป็นคณะกรรมการ/เข้าร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จว.นครพนม ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายการทำงานของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดวิทยากรให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.นาแกผดุงกิจราชเจริญ อ.นาแก จว.นครพนม ระดับชั้น ป.1 จำนวน 170 คน ในโอกาสทัศนศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ 7 มหาราช และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.22 สนภ.2 นทพ.

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดวิทยากรให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.บ้านเหล่าทุ่ง ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 76 คน ในโอกาสทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.22 สนภ.2 นทพ.

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดจนท.นพช.นพค.22 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชุมราษฎร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานฯประจำ งป.61 ณ. วัดจอมพล บ.ห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนมเพื่อ ชี้แจงรายละเอียดการทำโรงเรือน สุกร เป็ด ไก่ พร้อมกับมอบวัสดุการทำโรงเรือนเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 เวลา 0600 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุดผสมเทียมอำเภอบ้านแพง นพค.22 สนภ.2 นทพ.์ออกบริการผสมเทียมโคให้กับนายอุดม คำกองแพง บ้านนาเขทุ่ง ม.6 ต.นาเข อ.บ้านแพงจ.นครพนม. ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ผสมเทียมจำนวน 1 ตัว

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2561 เวลา  1400 เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการคุณภาพชีวิต  นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ดำเนินการลากอวนบ่อพ่อ-แม่พันธุ์ปลาดุก เตรียมการผสมเทียมไว้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการ,โรงเรียน,แหล่งน้ำสาธารณะ และราษฎรต่อไป

วันที่ 19 ก.พ.61 เวลา 1630 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22. สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยนำรองเท้ากีฬาฟุตบอล(รองเท้าสตั๊ด)และถุงมือผู้รักษาประตูไปมอบให้กับนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อ.นาแก จว.นครพนม ซี่งเป็นตัวแทนในนาม  สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล"นทพ.คัพ" เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศ ผบ.ทหารสูงสุด กทม.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 บก.ทท(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. ให้ นพช.นพค.22ฯ ดำเนินการส่งมอบโคเนื้อลูกผสม จำนวน 2 กลุ่ม (โค 8 ตัว) พร้อมฉีดยาบำรุง,ถ่ายพยาธิ,แร่ธาตุก้อน,ติดเบอร์หูโค และมอบวัสดุในการสร้างโรงเรือนสุกร,ไก่พื้นเมือง,เป็ดเทศ โครงการเกษตรผสาน ประจำปี 61 พื้นที่ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.สส.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ นพค.22 สนภ.2 นทพ.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดวิทยากรให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.นาแกผดุงกิจราชเจริญ อ.นาแก จว.นครพนม ระดับชั้น ป.4 จำนวน 169 คน ในโอกาสทัศนศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ 7 มหาราช และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.22 สนภ.2 นทพ.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.สส.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ นพค.22 สนภ.2 นทพ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 cool fahrenheit

กรุณารอซํกครู่

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บ.ทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม ๔๘๑๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๕๗๑๑๙๑  โทรทหาร  ๕๙๔๐๐๓๙-๔๐
mdu571191@gmail.com