หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยินดีต้อนรับ ^^    

หน้าแรก/ประวัติหน่วย /คติพจน์  /ที่ตั้งหน่วย  /ทำเนียบ ผบ.นพค.๒๒  / ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 61 / ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 62 /ราคากลาง                                            

         ผู้บังคับบัญชา       


พล.อ.พรพิพัฒน์   เบญญศรี

ผบ.ทสส.


พล.อ. ดร.ธนเกียรติ  ชอบชืนชม
ผบ.นทพ.

        พล.ท.สุชาติ    สุทธิพล             รอง ผบ.นทพ. (บ)

พล.ท.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ       รอง ผบ.นทพ. (พ)


พล.ต.กิตติพงศ์  กาญจนาคม
ผอ.สนภ.๒ นทพ.


พ.อ.เชาวลิต   พบจันอัด
ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.

______________________________

         หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา         
สำนักงานพัฒนาภาค ๑
สำนักงานพัฒนาภาค ๒
สำนักงานพัฒนาภาค ๓
สำนักงานพัฒนาภาค ๔
สำนักงานพัฒนาภาค ๕
สำนักงานทหารพัฒนา
สำนักงานสนับสนุน

  หน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค ๒  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙

 

 

กิจกรรมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
  


เว็บไซต์ประชารัฐ จำหน่ายสินค้า

เครือข่ายของ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.

 

มกราคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วส.909 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จว.สกลนคร โดยมี พ.อ.ชัยวัฒน์  พูลธนสิทธิ์  รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธาน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยฯได้มอบของขวัญ, จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล,  ตอบคำถามและให้ความรู้ แก่เด็กและผู้ปกครอง ที่มาร่วมกิจกรรม ในหัวข้อจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จำนวน 61 นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานตลาดนัด ถนนนาแก-ธาตุพนม ม.11 บ้านกลางน้อย ต.นาแก อ.นาแก จว.นครพนม โดยร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนารณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก พัฒนาสถานที่สาธารณะ และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งมี พ.อ.ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ รอง.ผอ.รมน.จว.นพ.(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "  และในครั้งนี้ ผบ.นพค.22ฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาขพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”และภารกิจจิตอาสาทั่วไป พร้อมทั้งจัดกำลังพลแสดงตัวอย่างการแต่งกายของจิตอาสาที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 3-4 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดชุดครูฝึก/วิทยากร ให้การต้อนรับคณะลูกเสือ-เนตรนารี และครู รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร ในการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบกาณ์ตรง สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ณ พื้นที่ นพค.22 สนภ.2 นทพ. ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จว.นครพนม พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ 7 มหาราช และศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยฯ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จำนวน 7 นาย, รยบ.น้ำ จำนวน 2 คัน และรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้บ่อขยะอำเภอธาตุพนม โดยโปรยละอองน้ำเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษและเชื้อโรค ณ พื้นที่บ้านโป่งหนองเปง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จว.นครพนม พื้นที่บ่อขยะ 9 ไร่ ซึ่งสาเหตุเกิดการสะสมของก๊าซเป็นเวลานานทำให้เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 และคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ภายในวันที่ 3 ม.ค.62

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จำนวน 7 นาย และ รยบ.น้ำ จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้บ่อขยะอำเภอธาตุพนม โดยโปรยละอองน้ำเพื่อลดมลภาวะทางอากาศในเบื้องต้น และจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ณ พื้นที่บ้านโป่งหนองเปง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จว.นครพนม พื้นที่บ่อขยะ 9 ไร่ ซึ่งสาเหตุเกิดการสะสมของก๊าซเป็นเวลานานทำให้เกิดเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัด รยบ.น้ำ จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้บ่อขยะอำเภอธาตุพนม บ้านโป่งหนองเปง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จว.นครพนม พื้นที่บ่อขยะ  8 ไร่ ซึ่งสาเหตุเกิดการสะสมของก๊าซเป็นเวลานานทำให้เกิดเพลิงไหม้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมเพจ นพค.๒๒

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

ต.ค.๖๐ - ธ.ค.๖๑
สถิติผู้เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ

ยอด ๓๖ คณะ จำนวน ๔,๐๖๓ คน

เยี่ยมชมเพจของศูนย์ฯ

 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บ.ทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม ๔๘๑๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๕๗๑๑๙๑  โทรทหาร  ๕๙๔๐๐๓๙-๔๐
mdu571191@gmail.com