หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยินดีต้อนรับ ^^    

                                                                                   หน้าแรก/ประวัติหน่วย /คติพจน์  /ที่ตั้งหน่วย  /ทำเนียบ ผบ.นพค.๒๒  / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง                                              

         ผู้บังคับบัญชา       


พล.อ.ธารไชยยันต์   ศรีสุวรรณ

ผบ.ทสส.


พล.อ.ธงชัย    สาระสุข
ผบ.นทพ.

        พล.ท.นเรนทร์    สิริภูบาล              รอง ผบ.นทพ. (บ)

พล.ท.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ      รอง ผบ.นทพ. (พ)


พล.ต.กิตติพงศ์  กาญจนาคม
ผอ.สนภ.๒ นทพ.


พ.อ.เชาวลิต   พบจันอัด
ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.

______________________________

         หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา         
สำนักงานพัฒนาภาค ๑
สำนักงานพัฒนาภาค ๒
สำนักงานพัฒนาภาค ๓
สำนักงานพัฒนาภาค ๔
สำนักงานพัฒนาภาค ๕
สำนักงานทหารพัฒนา
สำนักงานสนับสนุน

  หน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค ๒  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙

 

 

กิจกรรมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
  


เว็บไซต์ประชารัฐ จำหน่ายสินค้า

เครือข่ายของ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วย มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 50,000 ตัว และฟางอัดฟ่อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นกส.2 สทพ. นทพ. มอบให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม  ทำการมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด ให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จว.นครพนม  ทั้งนี้เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ เมืองหินบูน เเขวงคำม่วน  สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.61 เวลา 1700 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนและกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ รร.นาแกพิทยาคม ต.นาแก อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.61 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

 -เวลา 0630 นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดธาตุศรีคุณ ต.นาแก อ.นาแก จว.นครพนม

 -เวลา 0830 นำกำลังพลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม รร.นาแกพิทยาคม ต.นาแก อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน และ รยบ.เทท้าย จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ณ สะพานห้วยบังฮวก บ้านนาถ่อนทุ่ง ม.12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จว.นครพนม เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

 -เวลา 0700 นำกำลังพลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บก.นพค.22 สนภ.2 นทพ.

 -เวลา 0730 กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุม นพค.22 สนภ.2 นทพ.

 -เวลา 0800 พิธีถวายพานพุ่ม-ราชสัการะ และนำกำลังพล นพค.22ฯ ร่วมกับราษฎรโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จว.นครพนม ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุม นพค.22 สนภ.2 นทพ.

 -เวลา 0900 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอธาตุพนม ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและปรับคันดิน เพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าพื้นที่ วัดเกาะแก้วพุทธสาริกา ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. ให้ รอง ผบ.นพช.นพค.22 ฯ ดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลาร่วมกิจกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ" ในพื้นที่ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม  เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. ให้ รอง ผบ.นพช.นพค.22 ฯ ดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลา ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ บ.ดอนนางหงส์ท่า ม. 7  ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม  เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. ให้ รอง ผบ.นพช.นพค.22 ฯ ดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม  เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัด รยบ.น้ำ จำนวน 1 คัน และ รถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ผลิตน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด เพื่อเตรียมมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 5,000 ขวด ณ นพค.22 สนภ.2 นทพ. บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งสมาร์ททีวี ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ในการวางระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ให้กับ รร.บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จว.นครพนม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61  บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมโครงการ " สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ตรวจรักษาทางทันตกรรมรวมถึงตรวจสุขภาพบริการสาธารณสุขปฐมภูมิให้กับเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จว.นครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัด รยบ.น้ำ จำนวน 1 คัน และ รถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,000 ลิตร ณ บ้านปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม

วันที่ 6 ส.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.22 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อโทรทัศน์ การสนับสนุนเครื่องจักรกลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม  ดูเพิ่มเติม ( https://www.bugaboo.tv/watch/397360 )

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.61  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค โดยสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย, รับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม  ณ  วัดโพธิ์ชัยศรี บ.ปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม และ ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัด รยบ.น้ำ จำนวน  1 คัน และ รถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ลิตร และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด ณ บ้านปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ ให้การสนับสนุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ  อ.ธาตุพนม จว.นครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน  ดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำและขุดลอกผักตบชวา  ณ บริเวณประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต (ประตูที่ 2) ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำจากห้วยแคน หลังจากปิดบานประตูเพื่อกั้นน้ำไหลย้อนกลับและทำการสูบน้ำออกแล้วนั้น ส่งผลให้ ระดับน้ำลดลง 1 เซนติเมตร

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ให้การสนับสนุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ  อ.ธาตุพนม จว.นครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน  ดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำและขุดลอกผักตบชวา  ณ บริเวณประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต (ประตูที่ 2) ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำจากห้วยแคน เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากน้ำโขงหนุน และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ อ.ธาตุพนม และ อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จว.นครพนม โดย มอบเรือพาย จำนวน 2 ลำ และเสื้อชูชีพ จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้ในการสัญจรและขนย้ายสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยง

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน นพค.22 สนภ.2 นทพ. บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จว.นครพนม โดยมี ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. และกำลังพลของหน่วยร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลและการปฏิบัติงานของ นพค.22 สนภ.2 นทพ. โดยหน่วยได้จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ ให้การสนับสนุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ  อ.ธาตุพนม จว.นครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน  ดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบระบายน้ำลงแม่น้ำโขง และขุดลอกผักตบชวาที่ขวางประตูน้ำ  ณ บริเวณประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต (ประตูที่ 2) ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำจากห้วยแคน เพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรในเขตพื้นที่ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัด รยบ.น้ำ จำนวน  1 คัน และ รถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,000 ลิตร  ณ บ้านปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม

วันที่ 3 ส.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.22 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จว.นครพนม โดย มอบเรือพาย จำนวน 3 ลำ และเสื้อชูชีพ จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้ในการสัญจรและขนย้ายสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย ศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ณ  วัดโพธิ์ชัยศรี บ.ปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม และ ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมในพิธีฯ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัด รยบ.น้ำ จำนวน  1 คัน และ รถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,000 ลิตร  ณ บ้านปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ให้การสนับสนุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ  อ.ธาตุพนม จว.นครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน  ดำเนินการขุดวางท่อเพื่อต่อกับเครื่องสูบน้ำ  ณ บริเวณประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต (ประตูที่ 2) ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำจากห้วยแคน เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากน้ำโขงหนุน และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ อ.ธาตุพนม และ อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.22 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับและสนับสนุนกำลังพลเป็นวิทยากรแก่คณะ กศน.อำเภอปทุมราช จว.อำนาจเจริญ จำนวน 90 คน  โดยเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.22 สนภ.2 นทพ. (ภายในหน่วยฯ) บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จว.นครพนม รวมยอดผู้มาเยี่ยมชมในปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 34 คณะ จำนวน 3,968 คน

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัด รยบ.น้ำ จำนวน  1 คัน และ รถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 6,000 ลิตร  ณ บ้านปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน และ รยบ.เทท้าย จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช ซึ่งขวางทางน้ำบริเวณสะพานห้วยนาคำ บ้านยางเดี่ยว ม.4 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จว.นครพนม เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการขุดลอกเศษวัสดุที่ขวางทางน้ำ ณ สะพานมิตรภาพท่าลาดปากบัง บ้านท่าลาด ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จว.นครพนม เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ณ บริเวณประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต (ประตูที่ 2) ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำจากห้วยแคน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม ดังนี้

  - จัด รยบ.น้ำ จำนวน  1 คัน และ รถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 6,000 ลิตร   

  - จัดกำลังพลชุดผสมเทียม ให้คำแนะนำปรึกษาเฝ้าระวังโรคที่อาจจะเกิดกับโค/กระบือ พร้อมทั้งมอบฟางข้าวสำหรับเลี้ยงสัตว์ ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน 15 คน

  - จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการสร้างแนวป้องกันน้ำเซาะตลิ่งและดินโคลนถล่ม

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. จัดรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการสร้างแนวป้องกันน้ำเซาะตลิ่งและดินโคลนถล่ม ณ บ้านพิมาน ม.3 ต.พิมาน อ.นาแก จว.นครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมเพจ นพค.๒๒

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

ต.ค.๖๐ - ก.ค.๖๑
สถิติผู้เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ

ยอด ๓๔ คณะ จำนวน ๓,๙๖๘ คน

เยี่ยมชมเพจของศูนย์ฯ

 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บ.ทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม ๔๘๑๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๕๗๑๑๙๑  โทรทหาร  ๕๙๔๐๐๓๙-๔๐
mdu571191@gmail.com